၃၈၈၊ အခန်း ၇၊ ပထမထပ်၊ စက်မှု (၁) လမ်းမကြီး၊ ဗဟန်း

၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ

 • သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အသီးအရွက်၊ အသား ငါး၊ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်နှင့်အညီ အအေးခံ / အအေးခဲ စနစ်ဖြင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း။
 • အအေးခံ / အအေးခဲ စနစ်ဖြင့် ဆေးပညာနှင့် ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ ၊ ဓါတုဗေဒ ပစ္စည်းများ ၊ သွေးsample များကို လေကြောင်းဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း။
 • လေးလံသော ပစ္စည်းများ ၊ ကြီးမားသော စက်ကိရိယာ ပစ္စည်း ၊ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး တို့ကို သင်္ဘော၊ ကုန်တင်ကားများဖြင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်း။
 • လေဆိပ်၊ ဆိပ်ကမ်း၌ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်ယူခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝကို အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် သွင်းကုန် / ထုတ်ကုန် လိုင်စင် ကို အမြန်ဆုံး လျှောက်ထားပေးခြင်း။
 • Door to Door စနစ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပစ္စည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်မှုကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာတဝန်းလုံးသို့ ကုန်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြားနေကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်း နှင့် ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်း လုပ်ငန်း။
 • မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း အအေးခံ အအေးခဲစနစ်ဖြင့် အသားငါးအသီးအရွက် အစားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း။
 • ရန်ကုန့်မြို့တွင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း ကုန်တင်ကားဌားရမ်းခြင်း။

အပူချိန်ကို ထိန်းညှိထုတ်ပိုးခြင်းJET8 မြန်မာမှ အရည်အသွေးမြင့် အအေးခံ အအေးခဲ စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။

ကျွမ်းကျင်သော နည်းပညာရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် ပြင်ပအပူချိန်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းထားရှိရမည့် အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်း/တင်ပို့မည့်ကုန်ပစ္စည်းများအထူးသဖြင့်ပို့ကုန်/သွင်းကုန် စည်းကမ်းတင်းကြပ် သောကုန်ပစ္စည်းများ၏စာရွက် စာတမ်းများကိုပြင်ဆင်ပေးခြင်း။

အထူးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

အထူးဝန်ဆောင်မှု

အထူးအကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

 • အလျှင်အမြန် ပျက်စီးလွယ်သော ပစ္စည်းများ။
 • သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံချက် ရရှိထားသော ပစ္စည်းများ။
 • သက်ရှိ သတ္တဝါများ၊ အပင်များ။
 • နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား ဖြင့်သွင်းကုန်အဖြစ် အထူးအမိန့်ဖြင့် ရရှိထားသော ပစ္စည်းများ။
 • ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်ဖြင့် ထိန်းညှိ ထုတ်ပိုးပေးခြင်း၊


ပြန်လျှော့အကောက်ခွန်

တင်သွင်းလာသောပစ္စည်းများကိုကျသင့်အခွန်ကောက်အပြည့်အဝကိုကောက်ခံထားပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီပြန်လည်တင်ပို့သည့်အခါအဆိုပါအခွန်အကောက်၏၈ပုံရ ပုံကိုုပြန်လည်ပေးအပ်ရန်သတ်မှတ်ထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။

သာမန်အားဖြင့်ပြန်လျှော့အကောက်ခွန်စနစ်ဖြင့်တင်သွင်းရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းများကိုမူလတင်သွင်းခဲ့သည့်နေ့မှ(၂)နှစ်အထိခွင့်ပြု၍အကောက်ခွန်ညွှန်/ချုပ် မှသက်တမ်းတိုး(၁)နှစ်ထပ်မံခွင့်ပြုနိုင်ပြီး(၃) နှစ်အထိခွင့်ပြုနိုင်သည်။

ယာယီတင်သွင်းခြင်း။

သတ်မှတ်ထားသော ကာလအတွင်း ပြန်လည်တင်ပို့ရန် ရည်ရွယ်ထားသော ပစ္စည်းများအား အကောက်ခွန်နယ်မြေအတွင်းသို့ တင်သွင်းလာရာတွင် အခြေအနေကိုလိုက်၍ အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို လည်းကောင်း၊ ကင်းလွှတ်ခွင့်ရသည့် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည်။

သီးခြားကိစ္စရပ်များအတွက်သာ တင်သွင်းရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း ပြန်လည် တင်ပို့ရမည် ပြန်လည်တင်ပို့မည့်ပစ္စည်းသည် အခြားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းများသာ ဖြစ်ရမည်။ ယာယီ တင်သွင်းထားသော ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ၁ကြိမ် (သို့မဟုတ်) ၁ကြိမ်ထက်ပို၍ အကြိမ်ကြိမ် ခွဲပို့နိုင်သည်။

၁။ အောက်ပါတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများအား သွင်းကုန်ပါမစ် တင်ပြရန်နှင့် ကျသင့်ခွန်များ ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ (၆)လအထိ ယာယီတင်သွင်းခွင့့် ပြုမည်ဖြစ်သည်။

 • ပြပွဲများ၊ စျေးပွဲတော်များ၊ အစည်းအဝေးများနှင့် အလားတူကိစ္စရပ်များ
 • စီးပွားရေး ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်လျက် တင်သွင်းလာသည့် ကုန်ပစ္စည်းထည့်သိုသော ပစ္စည်းများ (containers) (shipping, continer များမပါ)၊ ပစ္စည်းတင်ဆောင်စသည့် အခင်းပြားများ၊ ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ၊ နမူနာ ပစ္စည်းများ နှင့်အခြားပစ္စည်းများ၊
 • စီးပွားရေး ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်ခြင်း မရှိသော အခြားပစ္စည်းများ၊

၂။ အောက်ပါတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ပြည်ပတွင်နေထိုင်သူ ပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများအား သွင်းကုန်ပါမစ်တင်ပြရန်နှင့် ကျသင့်ခွန်များ ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ (၁၂)လအထိ ယာယီတင်သွင်းခွင့် ပြုမည်ဖြစ်သည်။

 • လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများ
 • ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ပစ္စည်းများ
 • ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ၊(စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်အလို့ငှာ အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။)
 • လူသားချင်း စာနာသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တင်သွင်းလာသည့် ပစ္စည်းများ၊ (ယာယီတင်သွင်းပြီးနောက် အခမဲ့ အသုံးပြုခြင်းမျိုးသာ ဖြစ်ရမည်။)

နယ်စပ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ထိုင်း မြန်မာ)

အထွေထွေ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အန္တရာယ်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လေးလံကြီးမားသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အအေးခံ / အအေးခဲစနစ်ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရမည့် ပစ္စည်းများအား ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး ကုန်းတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း။

ထိုင်း-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အိမ်တိုင်ရာရောက် ကုန်းတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း။